2.5.2 Aanwijzerannulering (A)

Voor iedere functionaliteit die een gebruiker kan activeren met één muisklik of door met één vinger op het scherm te tikken, is aan één van deze voorwaarden voldaan:

  • Er mag geen actie uitgevoerd worden totdat de gebruiker de muisknop loslaat. Met andere woorden: een actie wordt bij voorkeur uitgevoerd on mouse up en niet on mouse down.
  • Als dat niet kan, moet het mogelijk zijn om de actie te annuleren nog voor ze helemaal is uitgevoerd.
    • Voorbeeld: een gebruiker drukt met de muis op een knop of een link, maar bedenkt zich. Met de muisknop nog steeds ingedrukt, kan hij de hotspot verlaten om vervolgens de muisknop los te laten (on mouse up). De actie zal dan niet uitgevoerd worden. Hetzelfde principe geldt voor vingeraanrakingen.
  • Als dat niet kan, moet het mogelijk zijn om de uitgevoerde actie ongedaan te maken.
    • Voorbeeld: een gebruiker drukt op een knop ‘Verwijder’. De actie wordt onmiddellijk uitgevoerd (on mouse down). Het verwijderde onderdeel moet hersteld kunnen worden met een actie die net zo eenvoudig is als de verwijdering zelf.

Mensen met een motorische beperking ondervinden vaak problemen met het (ongewild) initiëren van touch events en mouse events. De bedoeling van dit succescriterium is het voorkomen van het per ongeluk activeren van functies, en het gemakkelijk kunnen herstellen van onbedoelde acties.