1.1.1 Niet-tekstuele content (A)

Voorzie een tekstueel alternatief voor alles wat niet-tekstueel is. Deze richtlijn geldt voor (bijna) alle illustraties, foto’s, video’s en andere niet-tekstuele content op je website.

Dankzij de beschikbaarheid van tekstalternatieven kunnen mensen met een auditieve of visuele beperking, dyslectici en anderstaligen de niet-tekstuele inhoud op je website (gemakkelijker) waarnemen en begrijpen. Ze kunnen de tekstalternatieven bijvoorbeeld laten voorlezen door een computerstem, automatisch laten vertalen of weergeven in braille of grote tekst.

 

Toegestane uitzondering

WCAG staat een uitzondering op dit succescriterium toe voor niet-tekstuele content die je louter decoratief gebruikt. Enkele voorbeelden hiervan, aangevuld met andere (minder courante) uitzonderingen, vind je in de officiële WCAG-richtlijn 1.1.1.