1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (A)

Als je instructies of helpteksten schrijft, zorg er dan voor dat je hierin nooit verwijst naar dingen die uitsluitend visueel of auditief waarneembaar zijn.

Als je verwijst naar zintuiglijke eigenschappen van componenten — zoals de vorm, de grootte, de plaats op het scherm of hoe iets klinkt — dan sluit je bezoekers uit die het scherm niet kunnen zien of het geluid niet kunnen horen.

Enkele eenvoudige voorbeelden:

  • Schrijf niet: “Als u drie piepjes hoort, is uw tijd bijna op.”. Dat is problematisch voor dove en slechthorende bezoekers.
  • Schrijf niet: “Klik op op het groene knopje om de openingsuren te zien.” Dat is problematisch voor (kleuren)blinde bezoekers.

De oplossing voor bovenstaande situaties bestaat er dus niet enkel in om een alternatief te voorzien (zie o.m. 1.1.1. Tekstalternatieven) maar dus ook om je instructies en helpteksten zodanig op te stellen dat ze bruikbaar zijn voor iedereen.

Verbeterde voorbeelden (verondersteld dat de alternatieven ook beschikbaar zijn):

  • “Als u drie piepjes hoort of wanneer u stopwatch in beeld verschijnt, is uw tijd bijna uit.”. Zo is het ook duidelijk voor dove en slechthorende bezoekers.
  • “Klik op het groene knopje met een kalender-icoon voor de openingsuren.” Zo is het ook duidelijk voor (kleuren)blinde en slechtziende bezoekers.