1.4.5 Afbeeldingen van tekst (A)

Gebruik echte tekst in plaats van afbeeldingen van tekst om tekstuele informatie weer te geven, tenzij het echt niet anders kan.

 

Tip: zo herken je een afbeelding van tekst

Soms zie je het verschil met echte tekst (of HTML-tekst) niet zo goed op het scherm. Als je de tekst kan selecteren (en kopiëren), ben je zeker dat het om echte tekst gaat (en niet om een afbeelding van tekst).

WCAG is enigszins tolerant als het gaat om het gebruik van afbeeldingen van tekst. Het succescriterium vermeldt dat “de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand moeten kunnen brengen”.

Als de ‘gebruikte technologieën’ niet toereikend zijn, is het dus wel toegestaan om een afbeelding van tekst te gebruiken. Deze situaties zijn erg zeldzaam, zeker gezien de uitgebreide typografische mogelijkheden die CSS (in combinatie met web fonts) vandaag bieden.

Daarnaast zijn er ook nog deze uitzonderingen:

  • Als de afbeelding van tekst essentieel is voor de informatie die overgebracht wordt — omdat de functie of de betekenis anders verloren zou gaan — zijn ze wel toegestaan. Denk aan een weergave van een historisch manuscript of een verkeersbord dat tekst bevat.
  • Voor tekst die voorkomt in logo’s geldt dit succescriterium niet.
  • Als het lettertype, de lettergrootte, de letterkleur én de achtergrondkleur van de ‘afbeelding van tekst’ aanpasbaar zijn door de gebruiker, mag je ze wel gebruiken. Deze uitzondering wordt vooral voor de volledigheid vermeld.