2.1.4 Enkel teken sneltoetsen (A)

Als je ondersteuning voor sneltoetsen hebt ingebouwd die slechts uit één karakter bestaan (character key shortcuts), dan moet je website of webapplicatie aan één van deze voorwaarden voldoen:

  • Een gebruiker moet de sneltoets kunnen uitschakelen.
  • Een gebruiker moet de sneltoets kunnen herdefiniëren zodat deze bijvoorbeeld gebruikt kan worden in combinatie met één of meerdere modificatietoetsen (zoals Alt of Control).
 

Toegestane uitzondering

Als de sneltoets uitsluitend geactiveerd kan worden wanneer een specifiek interface-onderdeel in focus gebracht wordt, dan hoef je niet aan deze voorwaarden te voldoen. Dat betekent dat je in keuzemenu’s en velden die ‘automatisch aanvullen’ ondersteunen aan elke toetsaanslag een actie kunt verbinden. Dat kan het gebruiksgemak zelfs aanzienlijk verhogen.

De bedoeling van dit succescriterium is het ongewenst activeren van sneltoetsen te voorkomen. Hoewel character key sneltoetsen over het algemeen handig zijn voor mensen die liever een toetsenbord gebruiken, zijn ze vaak erg hinderlijk voor gebruikers van dicteersoftware.