2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (A)

Voor alle bewegende, knipperende of scrollende onderdelen en inhoud die automatisch vernieuwd wordt, gelden alle onderstaande eigenschappen.

Bewegen, knipperen, scrollen

Als de beweging, knippering of het scrollen automatisch start en langer dan 5 seconden duurt, moet er een pauzeknop toegevoegd worden.

Voorbeeld: een carrousel met foto’s, een lichtkrant met nieuwtjes

Automatische vernieuwing

Voor elke vorm van automatisch vernieuwende informatie die automatisch start én parallel met andere content wordt getoond, is er een manier voor de gebruiker om dit proces te pauzeren, te stoppen of te verbergen.

Voorbeeld: live-uitslagen van verkiezingen tijdens het stemproces

 

Toegestane uitzondering

Als de beweging, knippering of het scrollen essentieel is, hoeft aan dit succescriterium niet te worden voldoen. WCAG vermeldt echter geen voorbeelden.