2.4.3 Focusvolgorde (A)

Alle links, knoppen en andere interactieve elementen op een webpagina moeten in de juiste volgorde in focus gebracht kunnen worden, zodat de betekenis en bediening logisch en betekenisvol zijn bij sequentiële navigatie.

 

Wat betekent ‘sequentiële navigatie’?

Gebruikers die een toetsenbord in combinatie met een screenreader gebruiken, maken gebruik van een sequentiële (of lineaire) navigatietechniek. Dat betekent dat ze een webpagina van boven naar onder (en van links naar rechts) overlopen. Bij deze manier van navigeren is de visuele opmaak ondergeschikt aan de volgorde waarin elementen voorkomen in de broncode van de webpagina.