2.5.1 Aanwijzergebaren (A)

Iedere functionaliteit waarvoor het gebruik van multi-touch gestures vereist is, of waarbij de gebruiker een specifiek pad moet afleggen met een aanwijzer — zoals een muis of een vinger — moet ook bedienbaar zijn met één aanwijzer of zonder dat een specifiek pad afgelegd hoeft te worden.

Sommige gebruikers kunnen geen bewegingen maken die een bepaald pad vereisen — denk aan vegen (‘swipen’), slepen of schudden — of waarbij ze meerdere vingers tegelijk moeten gebruiken. WCAG schrijft daarom voor dat deze acties ook op een eenvoudige (traditionele) manier uitgevoerd moeten kunnen worden.

Voorbeeld: als je een kaart aanbiedt waarom je kan inzoomen door twee vingers te spreiden, moet je ook plus- en min-knopjes toevoegen waarmee je hetzelfde resultaat bekomt.

 

Toepassingsgebied

Deze eis is van enkel toepassing op onderdelen die acties met een aanwijzer (muiscursor of vinger) interpreteert. Dit geldt niet voor acties die vereist zijn om de browser of een hulpprogramma zoals een screenreader te bedienen.