2.5.3 Label in naam (A)

Als een knop, een link of een ander interface-onderdeel tekst bevat die zichtbaar is op het scherm, dan moet de ‘naam’ van dat element minstens dezelfde tekst bevatten als de afgebeelde tekst. 

Met ‘naam’ — name of Accessible Name — bedoelt WCAG de tekst die door hulpsoftware onderliggend gebruikt wordt om een onderdeel te identificeren. Die is vaak identiek aan wat afgebeeld staat op het scherm, maar niet altijd.

De name kan bijvoorbeeld afgeleid worden uit het alt attribuut van een afbeelding of uit een aria-label attribuut. Je mag deze naam overigens niet verwarren met het name attribuut dat HTML biedt (dit wordt enkel voor interne doeleinden gebruikt).

Het gaat dus om het stukje tekst dat een screenreader voorleest, en door een spraakherkenningsprogramma gebruikt wordt om gesproken invoer te herkennen.

In dit artikel wordt het concept Accessible Name verder toegelicht.

Voorbeeld: als een knop het visuele opschrift ‘Bestel folder’ heeft, maar onderliggend de naam ‘Vraag brochure aan’ heeft, dan zal een spraakherkenningsprogramma de gebruiker niet verstaan als hij “Klik op Bestel folder” zegt:

<a href=”bestel.html”>
  <img alt=”Vraag brochure aan” src=”folder-knop.png”>
  <!-- De knop folder-knop.png heeft het visuele opschrift ‘Bestel folder’ -->
</a>