2.5.4 Bewegingsactivering (A)

Als je een functie kunt activeren door te schudden met je smartphone (of een ander apparaat) of door een andere beweging te maken, dan moet het mogelijk zijn om dat gedrag uit te zetten en om de functie op een traditionele manier te activeren. Dat schudden noemt WCAG ‘Bewegingsactivering’ of Motion Actuation.

De bedoeling van dit succescriterium is te voorkomen dat een gebruiker een functionaliteit ongewild activeert door handbewegingen te maken die hij of zij niet (goed) beheerst of kan controleren. Anderzijds moet het ook mogelijk zijn om de functies waarvoor bewegingsactivering gebruikt wordt, op een andere manier te activeren, zoals met een knop.

Andere vormen van bewegingsactivering zijn kantelen, cirkelvormige bewegingen maken of twee apparaten tegen elkaar aantikken.

Voorbeeld: sommige apps hebben een functionaliteit die ‘Schud om ongedaan te maken’ heet (Shake to undo). Die functionaliteit moet je als gebruiker kunnen uitschakelen.

 

Is dit succescriterium ook van toepassing op website?

In principe wel. Ook op een (mobiele) website is het technisch mogelijk om de bewegingssensor van een smartphone of tablet aan te spreken. Op een laptop- of desktopcomputer is dit niet mogelijk of relevant.