3.1.2 Taal van de onderdelen (AA)

De natuurlijke taal van zinnen en passages in een andere taal moet correct aangegeven worden in de broncode.

 

Verstrenging

Dit succescriterium is een verstrenging van 3.1.1 Taal van de pagina.

Zorg ervoor dat zinnen en passages een lang attribuut krijgen dat overeenstemt met de natuurlijke taal van de pagina. De waarde van het lang attribuut is de ISO 639-code (Engels).

Dit succescriterium is niet van toepassing op individuele woorden, op eigennamen, op technische termen en op woorden en zinsdelen die je als jargon zou kunnen omschrijven.

 

Waarom is het belangrijk?

Als de natuurlijke taal correct is aangegeven, hoeft hulpsoftware  — zoals een screenreader — niet te gokken in welke taal de tekst op een pagina is geschreven. Hierdoor zal een computerstem de tekst steeds met het juiste accent (Vlaams, Frans of Nederlands) voorlezen, wat de verstaanbaarheid ten goede komt.