3.3.3 Foutsuggestie (AA)

Als een gebruiker een automatisch detecteerbare fout maakt tijdens het invullen van een formulier én er zijn gekende suggesties die de gebruiker kunnen helpen om de fout verbeteren, dan moeten die suggesties ook kenbaar gemaakt worden.

 

Wat is het verschil met 3.3.1 Fout-identificatie?

Succescriterium 3.3.1 is een Niveau-A-criterium. Hierin wordt enkel gesteld dat fouten tekstueel geïdentificeerd moeten worden. Dit succescriterium kan je dus als een uitbreiding of een verstrenging beschouwen.

Probeer een zo behulpzaam mogelijke suggestie te geven. Ook vergissingen en mogelijk foutieve interpretaties kun je opvangen in een foutsuggestie.

Voorbeelden:

  • “Het wachtwoord dat u gekozen heeft, is niet veilig genoeg. Het moet minstens 10 karakters bevatten, waarvan minstens één cijfer en één leesteken.”
  • “Het nationaal nummer dat u ingevuld heeft, is niet correct gevormd. Het moet precies 11 cijfers bevatten. Gebruik geen letters, spaties of punten.”
  • “Dit e-mailadres is ongeldig. Het bevat geen @-teken.”
  • “De ingevoerde datum (12/21/19) is niet geldig. Misschien bedoelde u 21 december 2019?”
 

Zijn er uitzonderingen op de toepassing van dit succescriterium?

In een wedstrijd of quiz is het (uiteraard) niet nodig om suggesties te geven die een bezoeker kunnen helpen om een vraag te beantwoorden. Zorg er ook voor dat het geven van suggesties geen veiligheidsrisico’s inhoudt (zoals voor wachtwoord-hints).