3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) (AA)

Als een gebruiker wettelijke verplichtingen of financiële transacties uitvoert op een webpagina, en die resulteren in het opslaan of het wijzigen van gegevens in een databank, dan is dit succescriterium van toepassing.

  1. Gegevens die (detecteerbare) fouten bevatten, mogen niet automatisch verzonden worden zonder dat de gebruiker ze heeft kunnen nakijken en verbeteren.
  2. Hierbij aansluitend: er moet een mechanisme beschikbaar zijn voor het beoordelen, verbeteren en bevestigen van informatie vóór de verzending wordt voltooid.
  3. Na de verzending moet deze ook weer ongedaan gemaakt kunnen worden. WCAG specificeert hiervoor geen tijdslimiet.
 

Wanneer spreken we over een wettelijke verplichting?

Pas wanneer een transactie bindende rechten en/of plichten inhoudt, zoals het tekenen van een contract, spreken we over een wettelijke verplichting. Het online indienen van een belastingaangifte houdt bijvoorbeeld geen wettelijk verplichting in, maar de aanvaarding van een betalingsregeling wel.