4.1.1 Parsen (A)

HTML en andere markup-talen (zoals SVG) moeten correct geparset kunnen worden door de browser en door hulpsoftware.

Alle markup-code moet hieraan voldoen:

  • Elementen moeten volledige begin- en eindtags hebben, tenzij de specificatie dat niet vereist. In HTML 5 (Engels) zijn eindtags bijvoorbeeld niet altijd verplicht.
  • Elementen moeten genest worden zoals voorgeschreven in de specificatie.
  • Elementen mogen geen identieke (dubbele) attributen bevatten en als ze een ID bevatten, mag dat maar één keer gebruikt worden op een pagina.

Ook begin- en eindtags waarin een essentieel karakter ontbreekt, zoals een sluithaakje, of waarin een verkeerd aanhalingsteken gebruikt wordt voor de waarde van een attribuut, voldoen niet.