Voeg een "alt"-tekst toe die het doel van de link beschrijft bij de afbeeldingen die als link worden gebruikt. Soms gebruik je een afbeelding in plaats van tekst als een link naar een andere pagina. Bijvoorbeeld, in plaats van de tekst met de link 'volgende', zet je een pijl die naar rechts wijst. In dit geval moet je altijd het doel van de link in de alt-tekst van de afbeelding beschrijven in plaats van een uitleg te geven van wat er op de afbeelding te zien is.

  • Voorbeeld: "volgende pagina" is een betere alt-tekst dan "blauwe pijl die naar rechts wijst"

Door deze regels te volgen, zorg je ervoor dat de afbeeldingen die als link worden gebruikt begrijpelijk zijn voor bezoekers die ze niet kunnen zien. Ze kunnen dus zonder problemen door de site navigeren. Een tekst moet altijd bij een beeld gevoegd worden, zodat de betekenis voor een visueel gehandicapte begrepen kan worden.

Hoe pas je dit toe?

Vorige en volgende

Een nieuwsarchief heeft links onderaan de pagina om door het nieuws te navigeren. De alt-teksten van de beelden die gebruikt worden om 'vorige' en 'volgende' weer te geven beschrijven het doel van de link (vorige/volgende) en niet wat er in het beeld te zien is (de pijlen).

<a href=”archief/pagina-1.html”>
<img src=”pijl-links.png” alt=”Vorige pagina” />
</a>
<a href=”archief/pagina-3.html”>
<img src=”pijl-rechts.png” alt=”Volgende pagina” />
</a>

Contactpagina

Een website gebruikt in het navigatiemenu een afbeelding van een envelop als link naar de contactpagina. De alt-tekst van de afbeelding beschrijft het doel van de link (contact) en niet wat op de afbeelding te zien is (witte envelop).

<a href=”contact.html”>
<img src=”envelop.png” alt=”Contact” />
</a>

Voor redacteurs

Afbeeldingen die als link worden gebruikt, kunnen voorkomen in de inhoud die de redacteur beheert.

Voor grafisch designers

Afbeeldingen die als link worden gebruikt kunnen voorkomen in structurele elementen van een website zoals het navigatiemenu.