Je kun vaak eenvoudig en snel informatie communiceren met een audio- of videoclip. Zo is voor veel bezoekers een instructievideo makkelijker te begrijpen dan een lange handleiding.

Voeg altijd alternatieven toe voor bezoekers die het beeld- en geluidsmateriaal niet kunnen zien of horen.

Er zijn echter uitzonderingen voor audio en video.

Soorten audio en video

In de toegankelijkheidseisen wordt er een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten audio en video:

  • Geluid zonder beeld (bijvoorbeeld een podcast)
  • Bewegend beeld zonder geluid (bijv. een gif)
  • Filmpjes (een combinatie van beeld- en geluidsmateriaal, eventueel met interactieve elementen zoals een knop waarop u kunt klikken)

Eerder opgenomen audio en video

Niet alle audio- en videobestanden worden live (via streaming) uitgezonden. Ze worden daarom "vooraf opgenomen" en er worden meer eisen gesteld dan bij live-uitzendingen.

Verplichtingen voor toegankelijke vooraf opgenomen audio en video

 

  Tekstalternatief Ondertiteling Audiobeschrijving Transcriptie
Niet-live geluid ja nee nee ja
Niet-live bewegend beeld ja nee ja, als er geen transcript is ja, als er geen audio- beschrijving is
Niet-live filmpjes (beeld, geluid en/of interactie) ja ja ja, tenzij alle visuele informatie ook te horen is nee, tenzij het filmpje interactieve elementen bevat

Live audio en video

Live audio- of videobestanden vallen dus niet onder de Europese richtlijn en moeten niet ondertiteld worden voor doven en slechthorenden.

Als de audio- en videobestanden na de uitzending echter online blijven, dan gelden de eisen voor vooraf opgenomen audio- en videobestanden.

De onderdelen van toegankelijke audio en video

Tekstalternatief

Audio- en videobestanden moeten een beknopte tekstbeschrijving hebben. Met deze beschrijving weten bezoekers die gebruik maken van ondersteunende technologieën - zelfs als de audio of video niet toegankelijk zou zijn - waar ze aan toe zijn. Meestal is het voldoende om het tekstequivalent in de vorm van een paragraaf onder de video aan te bieden.

Ondertiteling

Het gaat hier over een speciaal soort ondertiteling voor doven en slechthorenden. Deze ondertitels bevatten niet alleen de gesproken tekst, maar beschrijven ook andere elementen die te horen zijn. Bijvoorbeeld geluidseffecten (een explosie, een deurbel, enz.), muziek, gelach, locatie en luidsprekeridentificatie (als de stem die u hoort een persoon kan identificeren die spreekt zonder zichtbaar te zijn).

Audiobeschrijving (ook wel: audiodescriptie)

In een audiobeschrijving vertelt een voice-over belangrijke visuele details die je niet kunt afleiden uit wat er te horen is. Dit kan gaan om acties, personages en scènewisselingen, maar ook om tekst die zichtbaar is op het scherm (zoals een sms die een personage ontvangt).

De audiobeschrijving is dus een aanvulling op wat er al te horen is. De stem van de audiobeschrijving geeft aan wanneer er pauzes zijn in de video.

Aan de andere kant, als alle belangrijke visuele details ook uit het geluid kunnen worden afgeleid, is een audiobeschrijving niet verplicht.

Transcript (ook wel: transcriptie)

Een transcript is een geschreven tekst die het verhaal van de video zo volledig mogelijk vertelt. Het beschrijft wat er gebeurt, wat er gezien en gehoord kan worden, wat er gezegd wordt en door wie.

Je neemt ook alle interactieve elementen op in het transcript. Als je bijvoorbeeld op een knop in de video kunt drukken, neem je in het transcript een link op naar de pagina waar je die actie kunt uitvoeren.

Beeld of geluid dat automatisch start

Als je gebruik maakt van bewegend beeld of geluid op een webpagina die automatisch wordt gestart, moeten bezoekers de kans krijgen om te reageren. Ze moeten bijvoorbeeld in staat zijn om ze te pauzeren of zelfs volledig te stoppen. Dit geldt niet als het geluid minder dan 3 seconden duurt of als het bewegende beeld minder dan 5 seconden zichtbaar is.