Geef visuele elementen (beelden, gif, ...), geluid of video (al dan niet live) een beknopte beschrijving die aangeeft waar het om gaat. Met deze informatie kunnen alle bezoekers (ook de slechthorenden en slechtzienden) weten waar het bestand over gaat en kunnen ze beslissen of ze de video willen bekijken of dat ze de audio-opname willen beluisteren.

Hoe pas je dit toe?

Het tekstuele equivalent kan zijn:

  1. een korte beschrijving van de inhoud zelf,
  2. een beschrijving van de bedoeling van de inhoud,
  3. de naam of titel van hetgeen men laat horen of zien.

Afbeelding van een kort tekstalternatief

Er bestaan verschillende technieken om via het contentmanagementsysteem een tekst toe te voegen die gelijkwaardig is aan een video of soundtrack.

Voorbeelden

Beschrijving van de inhoud

Een filmpje toont een zonnig beeld van een wijnveld met een voorbijrijdende tractor. Het korte tekstuele alternatief luidt dan:

“Een tractor rijdt langs in een zonnig wijnveld.” (BLOCKQUOTE)

Het is dus een letterlijke beschrijving van wat er in het filmpje te zien is.

Beschrijving van de bedoeling van de inhoud

Een audio-feed (live) van een vergadering in een gemeente heeft het volgende tekstalternatief:

“Live audio van de microfoons van de gemeenteraadsleden tijdens de vergadering van 28 juni 2019 over het nieuwe buurthuis.” (BLOCKQUOTE)

In dit geval wordt niet letterlijk beschreven wat er gezegd wordt, maar wordt wel uitgelegd waar het geluidsbestand over gaat.

Naam of titel van hetgeen men laat horen of zien

In sommige gevallen is een multimediabestand bedoeld om een specifieke zintuiglijke ervaring te geven. Dat is bijvoorbeeld zo bij een muziekstuk of een kunstwerk. In dat geval kun je het best de naam of titel van wat je in het bestand hoort of ziet noemen. Een geluidsfragment van een groep kinderen die Mozart op viool spelen kan als korte alternatieve tekst hebben:

“Kinderen spelen een stuk van Mozart op viool.” (BLOCKQUOTE)

Voor redacteurs

De redacteur moet zorgen dat de tekst van het korte alternatief duidelijk beschrijft waar de audio- of video-inhoud over gaat.

Voor ontwikkelaars

De bouwer is verantwoordelijk voor het bieden van de mogelijkheid om een kort tekstueel alternatief aan een multimediabestand toe te voegen.