Met afbeeldingen kan je een tekst illustreren, complexe gegevens inzichtelijk maken, maar ook de aandacht trekken. Afbeeldingen zijn nuttig en worden veel gebruikt om informatie over te dragen of te verrijken. Juist daarom is het belangrijk om ze voor iedereen toegankelijk te maken.

De kern: een tekstalternatief

Elementen die niet uit tekst bestaan, zoals afbeeldingen, kun je toegankelijk maken door er een tekstalternatief aan toe te voegen. Digitale tekst is de meest toegankelijke vorm van informatie. Met hulptechnologie kan tekst namelijk omgezet worden in alternatieve vormen van weergave:

  • Voorleessoftware kan tekst omzetten in spraak
  • Tekst kan worden vergroot
  • Tekst kan omgezet worden in braille

Door afbeeldingen dus een tekstalternatief mee te geven, maak je ze dus toegankelijk voor bezoekers die de afbeeldingen niet kunnen zien. Ook zoekmachines zoals Google maken gebruik van tekstalternatieven bij het indexeren van websites.

De juiste techniek: beschrijf wat je ziet

Door op de juiste manier een tekstalternatief toe te voegen aan afbeeldingen zorg je dat de hulptechnologie van bezoekers de tekst kan vinden en er goed mee om kan gaan. Meestal is het toevoegen van een tekstbeschrijving mogelijk in het content management systeem (CMS). Sommige soorten afbeeldingen vragen om een andere aanpak, zoals diagrammen of captcha’s. De basis blijft: beschrijf wat je ziet.

De juiste beschrijving

Een tekstalternatief werkt alleen als de beschrijving correct is. In veel gevallen gaat het om “vertel wat je ziet”. Soms gaat het juist om “vertel wat het doet”, zoals bij een button in een formulier. En als een afbeeldingen geen informatie toevoegt, als die alleen ter illustratie is toegevoegd aan een tekst, is het beter om geen tekstalternatief te voorzien.

Denk dus goed na over een tekstbeschrijving: iemand die alleen de tekstalternatieven ziet, zou de informatie nog steeds moeten kunnen begrijpen en de website nog altijd moeten kunnen gebruiken.