Zorg dat de werking van formulieren voorspelbaar is. Laat grote gebeurtenissen, zoals het inzenden van een formulier, pas gebeuren als de bezoeker vooraf is geïnformeerd of zelf op een knop klikt om de gebeurtenis in gang te zetten.

Hoe pas je dit toe?

Grote gebeurtenissen, zoals het verzenden van formulieren en het openen van nieuwe vensters, worden contextwijzigingen genoemd. Ook het automatisch geven van focus aan een ander element in het formulier of op de website is een contextwijziging.

Een veld in een formulier krijgt de focus als een bezoeker met het toetsenbord ernaartoe ‘tabt’ of met de muis erop klikt om het te selecteren. Zorg dat er geen contextwijzigingen plaatsvinden doordat een formulierelement de focus krijgt.

Ook als een bezoeker een veld in een formulier invult, een selectievakje of keuzerondje aanklikt of een waarde uitkiest uit een keuzelijst mag er geen contextwijziging plaatsvinden, tenzij de bezoeker daarover is geïnformeerd. Informeren betekent dat in een tekst die vóór het betreffende veld staat is aangegeven wat er zal gebeuren als de bezoeker het veld invult of een optie selecteert.

Voorbeelden

Formulier verzenden

Sommige formulieren worden automatisch verzonden op het moment dat de bezoeker het laatste veld heeft ingevuld of zodra hij met het toetsenbord ‘tabt’ naar de verzendknop (en de knop dus focus geeft). De gebeurtenis vindt dan plaats zonder dat de bezoeker daar zelf voor heeft gekozen. Dat is niet toegankelijk. Zorg dat er altijd een verzendknop onder het formulier staat en dat er pas iets gebeurt als de bezoeker de knop daadwerkelijk aanklikt met de muis, of op Enter drukt.

Het volgende veld automatisch selecteren

Bij sommige formulieren wordt het volgende veld automatisch geselecteerd als de bezoeker een veld heeft ingevuld. De cursor wordt dan automatisch verplaatst naar het volgende veld. Ook dit is niet toegankelijk. Zorg dat de focus alleen door toedoen van de bezoeker naar een ander veld kan worden verplaatst.

Bij een keuze in een keuzelijst de bezoeker doorsturen

Als de keuze die gemaakt wordt in een keuzelijst ervoor zorgt dat de bezoeker een ander scherm te zien krijgt of naar een andere pagina wordt gestuurd, dan moet deze gebeurtenis pas plaatsvinden op het moment dat de bezoeker daar zelf voor kiest. Dat kan alleen als er naast de keuzelijst ook een knop staat. De bezoeker kan naar de knop toe ‘tabben’ en op Enter drukken of de knop met de muis aanklikken om zijn keuze te bevestigen.

 

Hoe draagt dit bij aan een betere website?

Door ervoor te zorgen dat contextwijzigingen alleen plaatsvinden als de bezoeker die zelf bewust in gang heeft gezet of vooraf is gewaarschuwd, maak je de werking van formulieren voorspelbaar. Dat is voor alle bezoekers fijn, maar vooral voor bezoekers met een visuele of cognitieve beperking. Voor hen kunnen onverwachte contextwijzigingen zeer verwarrend zijn omdat zij deze niet altijd kunnen waarnemen of interpreteren.

Voor ontwikkelaars

De bouwer moet zorgen dat er geen contextwijzigingen plaatsvinden als elementen van een formulier de focus krijgen of worden ingevuld.