Eerste periodiek rapport over de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties in België

Overeenkomstig de vereisten van de Europese richtlijn over digitale toegankelijkheid moet België periodiek verslag uitbrengen over de resultaten van de digitale toegankelijkheidscontrole.

Dit is de eerste versie van het verslag voor de periode 2020-2021, voorlopig alleen beschikbaar in Office Open bestandsformaat (.docx) en in de Franse taal, in de maand januari zal een nieuwe versie van het verslag worden uitgebracht in HTML-formaat in het Frans en Nederlands.

Jaarverslag betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele toepassingen van publieke organisaties in België - 2020-2021