Met een tabel kun je de verbanden tussen verschillende gegevens inzichtelijk maken. Voor wie de tabel kan zien zijn die relaties vaak snel duidelijk. Maar om ze ook voor bezoekers die hulptechnologie gebruiken waarneembaar te maken, moet je de juiste HTML-code toepassen.

Juiste code

Tabellen bestaan uit rijen (horizontaal) en kolommen (verticaal). Gegevens in de tabel hebben zowel horizontaal als verticaal een relatie met elkaar. Met de juiste HTML-code kun je die relaties expliciet maken. Je geeft dan aan welke cellen koppen zijn en welke cellen gegevens bevatten. Bij complexe tabellen geef je ook nog eens aan welke kop precies bij welke cellen hoort.

Bezoekers die hulptechnologie gebruiken, hebben hier profijt van. Doordat de relaties in de code staan, kan de hulptechnologie de informatie uit de tabel op een overzichtelijke en logische manier presenteren.

Bijschriften en samenvattingen

Tabellen kun je voorzien van een bijschrift en een samenvatting. Dat is nuttig voor bezoekers die de tabel niet in één keer kunnen overzien, maar cel per cel moeten lezen of laten voorlezen. Zij weten dan al vooraf of de informatie in de tabel de moeite waard is om door te nemen. Om het bijschrift of de samenvatting te verbinden aan de tabel moet je de juiste code gebruiken.

Complexe tabellen

Sommige tabellen zitten heel ingewikkeld in elkaar, met meerdere niveaus en koppen. Het kan dan nodig zijn om code toe te voegen aan de tabel om de verbanden duidelijk te maken, zoals het scope-attribuut en id- en headers-attributen. Stel jezelf echter de vraag of de tabel niet kan worden vereenvoudigd of gesplitst in meerdere tabellen. Soms is dat voor álle bezoekers toegankelijker.