Webpagina's bestaan uit twee lagen, waarvan het essentieel is om ze van elkaar te scheiden:

  • De eerste bevat de inhoud van de pagina en de structuur ervan
  • De tweede bevat de opmaak van de webpagina

Deze dissociatie is essentieel voor mensen die gebruik maken van assistentietechnologie, aangezien deze gebaseerd zal zijn op de structuur die door de HTML-code wordt aangegeven. De bezoeker is dus niet langer afhankelijk van de visuele presentatie, maar kan dankzij de juiste structuur in de HTML-code alle informatie over de structuur van de tekst (titel, ondertitels,...) verkrijgen.

Hoe pas je dit toe?

Volg de volgende 2 regels om inhoud en structuur van presentatie te scheiden:

  1. Structuur in HTML: Geef de betekenis van onderdelen van de webpagina aan met HTML-code. Het gaat dan bijvoorbeeld om koppen, paragrafen, tabellen, formulieren, enzoverder. Gebruik de knoppen van de editor in het CMS om deze onderdelen op de webpagina te plaatsen.
  2. Presentatie in CSS: Gebruik CSS voor de vormgeving van de pagina-onderdelen. CSS is een taal om webpagina’s vorm te geven. CSS-bestanden worden door de bouwer gemaakt. Als je een webpagina maakt in het CMS wordt de vormgeving via het CSS-bestand automatisch toegepast.
 

Gebruik HTML-elementen niet vanwege de vormgeving

Gebruik HTML-elementen voor hun betekenis en niet alleen voor het formulier dat ze aanleveren.

Voorbeeld

HTML-elementen niet alleen gebruiken vanwege vormgeving

Met het <strong>-element (het knopje voor ‘vetgedrukt’ in de editor van het CMS) mag je bijvoorbeeld alleen woorden markeren die een sterke nadruk hebben. Het is niet de bedoeling om met dit element een tussenkop te markeren. Daarvoor zou je het <h2> of het <h3>-element moeten gebruiken. Andersom mag je ook geen kopje maken van een tekst die geen kop is om zo die tekst een bepaalde vormgeving te geven.

De volgende pagina's hebben hier ook mee te maken:

Voor redacteurs

De redacteur moet ervoor zorgen dat hij HTML-elementen gebruikt omwille van hun betekenis en niet omwille van hun vormgeving.

Voor ontwikkelaars

De bouwer moet de site zo bouwen dat de vormgeving apart van de inhoud met CSS wordt toegepast. Hij moet er ook voor zorgen dat de redacteur met behulp van de knoppen in de editor de juiste HTML-element kan toepassen voor onderdelen van de inhoud.