Op zichzelf is tekst al heel toegankelijk. Digitale tekst kan met hulptechnologie omgezet worden in spraak of braille. Ook zoekmachines begrijpen digitale tekst zonder problemen. Maar wil je alle mogelijkheden van tekst benutten, dan geeft je de structuur van die tekst in code aan en zorg je voor duidelijke koppen en titels.

De structuur van een tekst aangeven

De meeste teksten zijn niet ‘plat’: ze hebben een structuur. Ze bestaan uit koppen en paragrafen, opsommingen of citaten. Vaak is de structuur van een tekst goed zichtbaar in de vormgeving.

  • Kopjes zijn vetgedrukt, net als belangrijke woorden.
  • Paragrafen zijn gescheiden door witregels.
  • Opsommingen en genummerde lijsten herken je ook meteen: elk item staat op een nieuwe regel, met daarvoor een opsommingsteken of een cijfer of letter.

Al deze informatie over de structuur van een tekst kun je vastleggen in de HTML-code van die tekst. Dat gaat automatisch als je de juiste knoppen van de editor in het content management systeem (CMS) gebruikt. Door de structuur op die manier aan te geven, maak je de tekst en de structuur daarvan toegankelijk voor alle bezoekers.

Andere taal?

Gebruik je een woord of een zin in een andere taal? Ook dit moet je aangeven met de knoppen van de editor in het CMS. Zo ben je er zeker van dat voorleessoftware de tekst in de juiste taal voorleest.

Duidelijke koppen en titels

De toegankelijkheid van teksten zit hem niet alleen in de structuur. Een toegankelijke tekst is ook begrijpelijk. Die begrijpelijkheid kun je vergroten door duidelijke titels en koppen te gebruiken. Daarom moet de titel van een pagina duidelijk beschrijven waar de pagina over gaat. En (tussen-)koppen moeten het onderwerp of het doel van de paragrafen die erbij horen beschrijven.