De opmaak of presentatie van een tekst kan een bijzondere betekenis hebben. Zo kun je in een gastenlijst bijvoorbeeld de namen van mensen die al vetgedrukt hebben bevestigd, weergeven. Voeg in dit geval ook het woord 'bevestigd' tussen haakjes toe, zodat alle bezoekers weten wat deze formatteringswijziging betekent.

Door de wijziging van het tekstformaat te specificeren, hebben alle bezoekers toegang tot deze informatie.

Hoe pas je dit toe?

Als je een betekenis toekent aan een wijziging in het tekstformaat (vet, cursief, onderstrepen, doorstrepen, grotere letters, een ander lettertype), zorg er dan altijd voor dat je deze betekenis met tekst specificeert.

Voorbeeld 1: plaats de betekenis in tekst achter het onderdeel

In veel gevallen kun je de betekenis van een presentatiewijziging specificeren door woorden tussen haakjes achter het betreffende item te plaatsen.

Je kunt bijvoorbeeld de indeling wijzigen wanneer:

  • Er is iets nieuws: zet het vetgedrukt.
  • Een item is niet meer beschikbaar: geef het aan door het item door te halen.

Afbeelding van hoe je informatie niet alleen met design overdraagt

Voorbeeld 2: herhaal de betekenis ook nog op een andere manier en locatie

In documenten die meerdere wijzigingen hebben ondergaan, worden toevoegingen soms onderstreept en verwijderde gedeelten doorgestreept. Je kunt deze betekenis duidelijk op een andere manier samenvatten door ook alle wijzigingen onderaan het document op te sommen.

Voor redacteurs

Meestal is het de redacteur die de variaties in vorm toevoegt om betekenis te geven, maar de ontwikkelaar kan dit ook doen. Beide moeten zich bewust zijn van situaties waarin een variatie in vorm betekenis heeft.

Voor ontwikkelaars

Meestal is het de redacteur die de variaties in vorm toevoegt om betekenis te geven, maar de ontwikkelaar kan dit ook doen. Beide moeten zich bewust zijn van situaties waarin een variatie in vorm betekenis heeft.