Voor een geselecteerde website (meertalige sites kunnen meer dan één domeinnaam omvatten) worden een aantal acties ondernomen:

Via de tool Accessibility Check Server wordt de site gecrawled tot (standaard) een diepte van 3 niveau’s (wat is een niveau?) Bij sites die >1000 pagina’s tot die diepte tellen kan gekozen worden om slechts 2 niveau’s diep te scannen. De tool voert op al de gecrawlde pagina’s alle controles uit beschreven in Accessibility Check Overview maar rapporteert enkel over de gedetecteerde “error” detecties, niet de “warning” of “notice” detecties.

Het aantal gedetecteerde fouten en aantal pagina’s waarop een fout gedetecteerd is wordt gerapporteerd per fouttype (op niveau criterium + techniek zoals beschreven in de overzichtstabel)

Naast deze automatische controle wordt op de startpagina van de site (Wat is de startpagina?)een handmatige controle uitgevoerd waarbij de auditeur via het toetsenbord de pagina-navigatie controleert op (a) de mogelijkheid om doorheen alle links van de pagina te kunnen gaan enkel met het toetsenbord (WCAG 2.1.1) en (b) of tijdens deze navigatie met het toetsenbord de “focus” positie op de pagina steeds zichtbaar is (WCAG 2.4.7)

Daarnaast wordt gecontroleerd of de toegankelijkheidsverklaring duidelijk gelinkt wordt vanop de startpagina en enkele willekeurig gekozen diepere pagina’s.

Indien de toegankelijkheidsverklaring aanwezig is, wordt deze gecontroleerd op de aanwezigheid van de volgende elementen:

 • Het toepassingsgebied van de verklaring is beschreven.
 • De aanwezigheid van een toegankelijkheidsstatus (niet/gedeeltelijk/volledig conform) en of deze status afdoende aangetoond is (bvb. door te linken naar een relevante audit) – indien de gemelde status afwijkt van wat het controleorgaan zelf vaststelt, wordt dit eveneens hier gesignaleerd.
 • Eventuele opsomming van de redenen voor niet-toegankelijkheid.
 • Aanwezigheid van de datums van aanmaak en laatste revisie van de verklaring, indien de revisiedatum ouder dan 1 jaar is wordt hier gesignaleerd.
 • De aanwezigheid van een beschrijving van de gebruikte methode voor opstelling van de verklaring.
 • De aanwezigheid van de noodzakelijk contact-informatie:
  • Beschreven feedback-procedure
  • Link naar deze procedure
  • Escalatieprocedure in geval van onbevredigend antwoord
 • Een “opmerkingen” optie is voorzien waarin voor individuele websites uitgeschreven verduidelijkingen kunnen toegevoerd worden betreffende de hierboven uitgevoerde controles (bvb. verduidelijking indien de conformiteitsstatus onvoldoende gemotiveerd wordt)
Niveau
Onder niveau wordt hier begrepen hoe diep links te volgen in de pagina-html. Vanaf de eerste gescande pagina worden alle links op die pagina gecheckt, alsook alle links in die gelinkte pagina’s. Op die laatste pagina’s (“niveau 3”) zal niet verder doorgezocht worden. “niveau” heeft hierin niets te maken met eventuele menu-navigatie-diepte in de website.
Startpagina
De eerste pagina die getoond wordt bij bezoek aan de website, tenzij dit een taalkeuze-pagina is, dan de pagina na de taalkeuze.