Veel bezoekers kunnen niet altijd de kleur, vorm of locatie van elementen op een website waarnemen. In België zijn ongeveer 720 000 mensen blind, slechtziend of kleurenblind. Sommige oudere mensen hebben ook moeite met het onderscheiden van kleuren. En wie een scherm met een slecht contrast gebruikt, alleen in grijstinten kan afdrukken of in de volle zon naar zijn scherm probeert te kijken, heeft er alle belang bij om informatie te hebben die niet alleen op kleur is gebaseerd.

Vergeet niet dat niet alle bezoekers van een website ze op dezelfde manier waarnemen.µ

Bezoekers zonder visuele beperkingen zien de hele pagina. Ze zien de locatie, de vorm, de tekstgrootte, de velden en de knoppen. Ze onderscheiden kleuren en weten meestal wat bijvoorbeeld een rode knop of groene stip is. Wanneer de tekst verwijst naar de 'knop in de rechter benedenhoek', kunnen ze die gemakkelijk vinden.

Bezoekers die kleurenblind, slechtziend of blind zijn, hebben niet (alle) deze visuele aanwijzingen. Om ervoor te zorgen dat iedereen je website kan begrijpen en gebruiken, moet je dus niet alleen op visuele aanwijzingen vertrouwen. Natuurlijk kun je zintuiglijke informatie blijven gebruiken zolang de betekenis ervan ook op een andere manier wordt overgebracht EN je niet alleen verwijst naar de zintuiglijke eigenschap in een instructie.

  • Voorbeeld: Druk op de rode knop.

Hoe pas je dit toe?

Kleurgebruik

Als je kleuren gebruikt om informatie te communiceren (bijvoorbeeld om aan te geven dat een materiaal op voorraad is), moet je deze informatie ook op een andere manier verstrekken. In het geval van een online winkel zou je bijvoorbeeld kunnen aangeven dat artikelen op voorraad zijn door een groene stip te gebruiken en met tekst tussen haakjes (op voorraad).

Verwijzen naar een onderdeel op een pagina

Wanneer u in een uitleg naar een pagina-element verwijst, vermeld dan niet alleen de kleur, vorm of locatie. Schrijf dus niet:

  • ‘gebruik de groene knop om je gegevens te verzenden’ (kleur)
  • ‘gebruik de ronde knop om je gegevens te verzenden’ (vorm)
  • ‘gebruik de knop onderaan om je gegevens te verzenden’ (locatie)

Maar kies voor een oplossing als:

  • ‘gebruik de (groene, ronde) knop (onderaan) met de tekst “klaar” om je gegevens te verzenden’

Door te verwijzen naar de tekst op de knop begrijpen alle bezoekers, of ze nu goedziend of slechtziend zijn, duidelijk welke knop het is. Om het nog gemakkelijker te maken de knop snel te vinden, kun je ook de kleur, de vorm of de locatie opgeven.

Wees ook voorzichtig met verwijzingen zoals "het menu aan de rechterkant". Met de hulptechnologie die sommige bezoekers gebruiken, kan de pagina die ze bekijken er anders uitzien, met een eenvoudigere lay-out voor hen. Hierdoor kan het menu voor hen net boven of onder de tekst staan. Hetzelfde geldt voor de weergave op een mobiel apparaat: vaak staat het menu op een andere plaats.

In sommige gevallen kunnen echter termen als "boven" of "onder" worden gebruikt. In het Nederlands verwijst "hierboven" duidelijk naar iets dat voorafgaat aan dit punt in de tekst en "hieronder" naar iets dat volgt.

Als de inhoud in de juiste volgorde in de code is opgenomen en een verwijzing zoals "hierboven" geen andere betekenis heeft dan "eerder in deze tekst", dan is het prima om te schrijven: "kies een van de onderstaande links" of "alle bovenstaande".

Voor redacteurs

Bij het schrijven van teksten moet de redacteur erop letten dat hij niet alleen verwijst naar zintuiglijke kenmerken (kleur, vorm) van elementen van een website.

Voor ontwikkelaars en grafisch designers

Met deze eis moet al bij het ontwerp en de bouw van de website rekening worden gehouden: ontwerpers en ontwikkelaars moeten er niet van uitgaan dat alle bezoekers alles op een website kunnen waarnemen. Daarom moet er altijd een alternatieve oplossing zijn voor een element dat alleen via geluid of beeld wordt gecommuniceerd.