De Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (BOSA) is het controleorgaan van de federale overheid dat de naleving van de Europese richtlijn voor toegankelijkheid 2016/2106 van openbare websites en mobiele applicaties controleert.

BOSA heeft een lijst opgesteld van sites die gecontroleerd moeten worden op basis van de criteria zoals uiteengezet in de Europese richtlijn, zoals:

  • De frequentie van bezoeken door gebruikers
  • De relevantie van de thema's en inhoud voor burgers
  • De dekking van verschillende categorieën zoals cultuur, werkgelegenheid, sociaal welzijn en gezondheid

Onze selectie wordt gemaakt in samenwerking met de vzw CAWAB, een organisatie die toegankelijkheid voor iedereen promoot en ons dit jaar ondersteunt in onze aanpak.

Onze selectie verloopt als volgt: ten minste 50% nieuwe federale websites en ten minste 10% van reeds gecontroleerde sites, om de ontwikkeling van toegankelijkheid op deze sites te volgen.

De geselecteerde sites worden vervolgens gecontroleerd door onze diensten. Een controleverslag wordt opgesteld en naar jou verzonden. Ons doel als controleorgaan is om je te begeleiden bij het toegankelijker maken van jouw site.