Communiceer jouw inspanningen via de "toegankelijkheidsverklaring". Het is verplicht om het te vermelden op websites en mobiele applicaties van de openbare sector.

De toegankelijkheidsverklaring is een pagina die uitlegt:

 • Hoe toegankelijk is de site of de applicatie?
 • Het niveau van naleving van de norm.
 • Welke delen van de site of applicatie nog niet toegankelijk zijn en welke alternatieven jullie aanbieden?
 • Geplande verbeteringen op korte tot middellange termijn.
 • Hoe jullie de toegankelijkheid getest hebben.
 • Wie kunnen de mensen die moeilijkheden ondervinden contacteren en hoe?

In de praktijk moet de inhoud van de toegankelijkheidsverklaring volgende zaken vermelden:

 • De locatie of de aanvraag waarop de verklaring betrekking heeft.
 • Voldoet aan de normen: deze komen momenteel overeen met het de Europese standaard EN 301549 versie 3.2.1 (2021), die onder meer de criteria uit categorieën A en AA uit de WCAG 2.1-standaard omvat.
 • De manier waarop u hebt vastgesteld dat u voldoet aan deze norm, hetzij met een vereenvoudigde audit die door de inspectie-instelling is gegenereerd, hetzij met een grondige audit.
 • Een link naar een formeel auditrapport.
 • Pagina's of onderdelen die nog niet aan de eisen voldoen:
  • Wat ga je eraan doen?
  • Wanneer ben je daarmee klaar?
  • Welk alternatief stel je ondertussen voor?
 • De datum van het opstellen van de verklaring en de datum van de laatste bijwerking.
 • De contactgegevens van de toegankelijkheidsverantwoordelijke die je kan contacteren om een probleem te melden.

Tips

 • Publiceer de verklaring als een webpagina in plaats van als een downloadbaar document.
 • Plaats de link naar de toegankelijkheidsverklaring(en) op een logische plaats, bijvoorbeeld onderaan de pagina.
 • Let op: voor mobiele applicaties moet de verklaring staan op de applicatie, op de gelinkte website als die er is, en op de downloadplatforms waarop de applicatie te vinden is. Er moeten dus twee afzonderlijke verklaringen komen op de sites die toepassingen aanbieden!
 • Geef duidelijk "toegankelijkheidsverklaring" of "toegankelijkheid van deze website" aan.
 • Schrijf zo duidelijk mogelijk, zonder onbegrijpelijk jargon. Help hen een oplossing te vinden of om contact met je op te nemen.
 • De FOD Beleid en Ondersteuning heeft een digitale assistent voor het invullen van de toegankelijkheidsverklaring ontwikkeld .

Een goede toegankelijkheidsverklaring moet:

 • Gemakkelijk te vinden zijn
 • Beknopt en gemakkelijk te lezen zijn
 • Eerlijk en concreet zijn
 • Regelmatig bijgewerkt worden