Hoe kun je het verschil zien tussen deze twee soorten audits? Hoe kun je een weloverwogen keuze maken over welke audit je op een site wilt gebruiken? Hoe kun je alle informatie krijgen die je nodig hebt om jouw site volledig toegankelijk te maken? We leggen het allemaal uit in dit artikel.

De vereenvoudigde audit

De vereenvoudigde audit die ons team uitvoert, omvat een automatische controle (met onze Bosa Accessibility Checker tool) en een handmatige controle.

De automatische controle wordt toegepast op een selectie van WCAG 2.1-toegankelijkheidscriteria en op een selectie van pagina's van jouw website, meer bepaald de hoofdpagina en twee diepteniveaus van jouw site. Het is niet van toepassing op de hele site.

Het is dus mogelijk dat bepaalde pagina's of fouten die niet werden geanalyseerd, het voor bepaalde gebruikersprofielen toch onmogelijk maken om toegang te krijgen tot de informatie op jouw site.

Ons team verifieert ook de aanwezigheid van een toegankelijkheidsverklaring op jouw site die aan de vereisten voldoet. Aangezien dit verplicht is, maakt de afwezigheid of niet-naleving ervan uw site direct "niet-conform".

Als wij tijdens onze audit constateren er fouten zijn in meer dan 50% van de geanalyseerde criteria, luidt het conformiteitsniveau van je site "niet-conform".

Als je een conforme verklaring hebt en minder dan 50% van de criteria met fouten, is je site "gedeeltelijk conform".

Maar hoe kun je dan certificeren dat je site "volledig conform" is?

De grondige audit

Een grondige audit is, zoals de naam al zegt, veel nauwkeuriger dan de vereenvoudigde audit. Het wordt uitgevoerd door een deskundige op het gebied van digitale toegankelijkheid. De meest representatieve pagina's van de site worden gescreend en alle WCAG 2.1-toegankelijkheidscriteria worden geëvalueerd. In het geval van mobiele toepassingen wordt altijd een grondige audit uitgevoerd.

Dit proces verloopt dus volledig manueel. Het maakt een gedetailleerde analyse van de toegankelijkheid van jouw site mogelijk en geeft je daarom gedetailleerde informatie over de mogelijke correcties die moeten worden aangebracht om volledige toegankelijkheid te bereiken.

Het niveau van conformiteit dat uit deze audit voortvloeit, kan dus variëren van niet-conform tot volledig conform, hetgeen je hopelijk zult bereiken!