Je hebt zojuist het auditrapport ontvangen van het Accessibility team van de FOD BOSA. Naast het feit dat ze zijn aangesteld als controleorgaan na een decreet, neemt de FOD BOSA de digitale toegankelijkheid zeer ter harte, in het besef dat het belangrijk is dat iedereen gelijke toegang heeft tot de informatie op de websites van de publieke sector.

Sinds 23 september 2020 moeten websites van overheidsdiensten voldoen aan de WCAG 2.1 niveau AA toegankelijkheidsnormen, die zijn opgenomen in de Europese richtlijn.

Waarom werd jouw site gekozen?

Jouw website is niet alleen gekozen omdat jullie als openbare dienst onder de richtlijn vallen, maar hij is ook geselecteerd op basis van bepaalde criteria, zoals de omvang ervan en het belang van de toepassing van toegankelijkheidsnormen in verhouding tot het publiek.

Wat moet je met dit rapport doen?

Het auditrapport bevat de nalevingsstatus van jouw site en een analyse van de inhoud ervan met betrekking tot de toegankelijkheidscriteria (je vindt deze criteria op onze website www.accessibility.belgium.be).

  • Stuur dit document naar de afdeling die verantwoordelijk is voor jouw website. De verantwoordelijke persoon zal dan kennis kunnen nemen van de verschillende punten die moeten worden verbeterd en zal een actieplan kunnen opstellen om deze punten aan te pakken.
  • Maak je toegankelijkheidsverklaring aan: je vindt op deze site een tool waarmee je jouw verklaring kunt opstellen en de staat van conformiteit van jouw site en de ontvangen informatie in het rapport aan jouw bezoekers kunt doorgeven.
  • Publiceer het op je website als een footer, zodat het duidelijk zichtbaar is voor alle burgers.
  • Wanneer er belangrijke wijzigingen zijn in jouw site, dient je jouw verklaring bij te werken.

Als je nieuwe pagina's of nieuwe inhoud aanmaakt, kun je direct rekening houden met de op deze site beschreven toegankelijkheidscriteria, zodat je deze in de toekomst niet meer hoeft te corrigeren.

Een grote stap naar een meer inclusief beleid!

Proficiat! Door te communiceren over dit onderwerp laat je jouw bezoekers zien dat toegankelijkheid een van je aandachtspunten is en dat je er alles aan doet om ervoor te zorgen dat jouw site voor iedereen leesbaar en bruikbaar is.

Met de hulp van de FOD BOSA kunnen alle burgers met een gerust hart door jouw site navigeren.