Vorige week werden meer dan 160 websites geauditeerd door het Accessibility team van de FOD BOSA om na te gaan of ze voldoen aan de toegankelijkheidsnormen van de Europese richtlijn van 26 oktober 2016.

Dit proces, dat op nationaal niveau is opgezet, is het resultaat van een lange weg, met het ontwikkelen en het ter beschikking stellen van instrumenten voor een inclusieve digitale transitie.

Er is hen een auditrapport toegestuurd, waarin de nadruk wordt gelegd op de inhoud die moet worden aangepast om de burgers te helpen meer inhoud op hun site te vinden en zo aan te sluiten bij deze Europese richtlijn.

Een vijftigtal criteria werden onder de loep genomen om de informatie zo volledig, begrijpelijk, leesbaar, hoorbaar en visueel mogelijk te maken.

Ons doel is om problemen op het gebied van toegankelijkheid op te sporen en te rapporteren, zodat deze vervolgens door de juiste afdeling van de overheidsinstantie die een audit heeft ontvangen kunnen worden afgehandeld.

Het doel is om de perceptie, het begrip, de navigatie, de interactie en de bijdrage van alle burgers te vergroten, ook die met een visuele, auditieve, fysieke, neurologische of cognitieve handicap.

Wij zijn dan ook verheugd om deel uit te maken van dit proces.