De richtlijn inzake webtoegankelijkheid (Richtlijn (EU) 2016/2102, hierna "de richtlijn" genoemd) wordt momenteel herzien. Daartoe is de deelname van alle gebruikers aan een grootschalige raadpleging noodzakelijk. Wij nodigen jullie uit om deel te nemen door een enquête in te vullen.

Deze gerichte enquête maakt deel uit van een bredere raadplegingsstrategie, met inbegrip van een openbare raadpleging, diepgaande interviews en workshops, die ter ondersteuning van de herziening van de richtlijn wordt uitgevoerd.

Deze enquête is specifiek bedoeld om opmerkingen en standpunten over de effecten van de richtlijn te verzamelen bij de overheidsorganen die onder de richtlijn vallen, met inbegrip van toezichthoudende, verslaguitbrengende en handhavingsinstanties. Schriftelijke opmerkingen in andere documentformaten kunnen aan het eind van de vragenlijst worden gedownload. De enquête blijft open tot 30 november 2021.

Als je een vertegenwoordiger van een overheidsinstantie bent, kun je de enquête invullen op https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WAD_review_Survey_PSB

Dank jullie allemaal!