Alle burgers moeten toegang hebben tot toegankelijke, eenvoudige en aangepaste websites. Het gaat niet alleen om het percentage van de bevolking met een handicap (15 procent) voor wie het surfen op het internet soms moeilijk is. Aanpassingen zoals ondertiteling van films of gemakkelijk te begrijpen teksten maken digitale diensten ook voor iedereen toegankelijk.

De federale overheid zet zich volledig in voor de digitalisering en biedt steeds meer online diensten aan. Om ervoor te zorgen dat iedereen manieren kan vinden om aan autonomie, empowerment en ondernemerschap te winnen, moeten alle openbare websites uiterlijk op 23 september 2020 toegankelijk zijn voor mensen die hulp nodig hebben.

Het is in deze context dat de federale regering, in samenwerking met de gewesten en de gemeenschappen, een toolbox ter beschikking stelt van alle publieke instanties om hen te helpen hun websites toegankelijk te maken.

Op de website accessibility.belgium.be vinden de overheidsdiensten heel wat tips en goede praktijken om een website toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen, ze zullen bijvoorbeeld de toegankelijkheid en zwakke punten van hun sites in kaart kunnen brengen, maar ook op een gestandaardiseerde manier toegankelijkheidsverklaringen kunnen genereren. Deze instrumenten en diensten zijn beschikbaar voor alle openbare diensten, ongeacht hun machtsniveau.