Om de acties tussen de gefedereerde entiteiten rond digitale toegankelijkheid te coördineren, hebben we een kaderovereenkomst gepubliceerd, in de vorm van centrale inkoop, over verschillende opdrachten: gedetailleerde audits en opleiding, advies en technische bijstand (video-ondertiteling, embedden van gebarentaal, creatie van toegankelijke documenten...) maken deel uit van deze markt die beschikbaar zal zijn voor alle openbare diensten.

Deze overheidsopdracht, die op 12 januari 2021 werd gepubliceerd, heeft tot doel de federale, regionale en lokale overheden en publiekrechtelijke instanties te helpen om hun mobiele sites en toepassingen toegankelijker te maken. Op deze manier willen we hen ondersteunen om te voldoen aan de wetten, richtlijnen, decreten of verordeningen met betrekking tot de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties.