In de periode van juli tot oktober stelden wij voor ruim 140 websites van de Federale Overheid controleverslagen op rond hun toegankelijkheid. Hierbij voerden we voor elk van deze websites een vereenvoudigde toegankelijkheids-audit uit waarvan we de resultaten verwerkten tot een verslag. Deze verslagen hebben we dan eerst bezorgd aan iedere verantwoordelijke organisatie.

Dit is de lijst van de gerealiseerde controleverslagen: