Van juni tot september 2021 hebben wij voor meer dan 160 websites van de federale overheid toegankelijkheidsrapporten opgesteld. Voor elk van deze websites hebben wij een vereenvoudigde toegankelijkheidsaudit uitgevoerd, waarvan de resultaten in een verslag zijn verwerkt. Vervolgens hebben wij deze verslagen aan elke verantwoordelijke organisatie verstrekt.

Hier is een lijst van de auditverslagen die door het FPS Bosa-team zijn opgesteld:

Naast de vereenvoudigde controleverslagen dienden ook diepgaande audits uitgevoerd te worden. Voor de periode 2020-2021 werd hiervoor gebruik gemaakt van reeds uitgevoerde toegankelijkheidsaudits van de betreffende federale organisaties die door ons gevalideerd werden.

De lijst van diepgaande audits voor de periode 2020-2021:

Merk op dat de audits over een periode van 2 jaar hebben plaatsgevonden en dus niet noodzakelijk een goede weergave zijn van de staat van elke website op moment van publicatie van deze lijst.

De andere gefedereerde entiteiten hebben ook een lijst van openbare sites gecontroleerd, jullie vinden hieronder de verslagen die door de verschillende controleorganen van deze entiteiten zijn opgesteld: