De websites van de overheid, intranet, extranet, online en mobiele toepassingen moeten tegen 23 september 2020 toegankelijk zijn om aan de EU-richtlijn te voldoen, ongeacht wanneer ze online zijn gegaan.

Vooraf opgenomen (niet live) audio- en video-inhoud die na 23 september 2020 wordt gepubliceerd, moet toegankelijk zijn zodra deze is gemaakt.

Mobiele toepassingen moeten tegen 22 juni 2021 voldoen aan de toegankelijkheidsnormen.

Om te verklaren dat jouw site toegankelijk is, moet je dus de toegankelijkheidsverklaring publiceren vóór deze datum.