FOD BOSA, verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op :

Nalevingsstatus

Deze website is gedeeltelijk conform, als gevolg van de onderstaande niet-conformiteiten en vrijstellingen.

Uw verklaring voorbereiden

Er is een interne toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse. U kunt het verslag hier lezen: https://scan.accessibility.belgium.be/nl/report/2024/accessibility.belgium.be

Niet-toegankelijke inhoud

De controle bracht geen niet-toegankelijke inhoud aan het licht.

Maar alleen een diepgaand audit kan de site volledig compliant verklaren.

Voorgestelde alternatieven

Aangezien er geen inhoud ontoegankelijk is, is er geen alternatief.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen met :

Voor alle vragen en opmerkingen over de toegankelijkheid van de website Accessibility.belgium.be kan u contact opnamen met de FOD BOSA via ons contactformulier of u kan ons bereiken via e-mail.

Als de bovenstaande service niet reageert, kunt u contact opnemen met de volgende controle-instantie:

In geval van conflicten met betrekking tot de naleving van de richtlijn hebben wij een passende en doeltreffende procedure ingesteld om de naleving van de richtlijn te waarborgen overeenkomstig artikel 9 van de richtlijn.

In overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 3 september 2019 zorgen wij ervoor dat het mogelijk is om een gepaste en eenvoudige procedure te gebruiken om de naleving van de wet van 19 juli 2018 te waarborgen, met betrekking tot de vereisten die zijn opgenomen in de artikelen 4 en 5 en in artikel 7, lid 1 van de Europese richtlijn. Met name zorgen wij door middel van deze verordening voor een efficiënt beheer van de ontvangen kennisgevingen of aanvragen, zoals bepaald in artikel 7, lid 1, onder b), en voor de controle op de in artikel 5 bedoelde beoordeling.

In het geval van www.accessibility.belgium.be, in het geval van geen antwoord of een onbevredigend antwoord via feedback, kun je contact opnemen met de Federale Ombudsman:

Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel

contact@federaalombudsman.be

Website Federale Ombudsman

Je vindt alle informatie over de klachtenprocedure via deze link op onze site

Verbeteringsplan

We streven er voortdurend naar om inhoud te publiceren die voldoet aan de EN301549-norm.

Deze verklaring is op 16/09/2019 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 31/01/2024