FOD BOSA streeft ernaar zijn websites en mobiele applicaties toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website accessibility.belgium.be

Nalevingsstatus

Deze website voldoet op het moment van nazicht volledig aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 16/9/2019.

De toegankelijkheid van de website werd onderzocht door een IAAP-geaccrediteerd expert in webtoegankelijkheid die hiervoor dit nalevingsrapport afleverde.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 20/01/2021.

Feedback en contactgegevens

Voor alle vragen en opmerkingen over de toegankelijkheid van de website Accessibility.belgium.be kan u contact opnamen met de FOD BOSA via ons contactformulier of u kan ons bereiken via e-mail.

Klachtenprocedure om naleving te waarborgen

In geval van conflicten met betrekking tot de naleving van de richtlijn hebben wij een passende en doeltreffende procedure ingesteld om de naleving van de richtlijn te waarborgen overeenkomstig artikel 9 van de richtlijn.

In overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 3 september 2019 zorgen wij ervoor dat het mogelijk is om een gepaste en eenvoudige procedure te gebruiken om de naleving van de wet van 19 juli 2018 te waarborgen, met betrekking tot de vereisten die zijn opgenomen in de artikelen 4 en 5 en in artikel 7, lid 1 van de Europese richtlijn. Met name zorgen wij door middel van deze verordening voor een efficiënt beheer van de ontvangen kennisgevingen of aanvragen, zoals bepaald in artikel 7, lid 1, onder b), en voor de controle op de in artikel 5 bedoelde beoordeling.

In het geval van www.accessibility.belgium.be, in het geval van geen antwoord of een onbevredigend antwoord via feedback, kun je contact opnemen met de Federale Ombudsman:

Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel

contact@federaalombudsman.be

Website Federale Ombudsman

Je vindt alle informatie over de klachtenprocedure via deze link op onze site