FOD BOSA, verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op :

Nalevingsstatus

Deze website is gedeeltelijk conform, als gevolg van de onderstaande niet-conformiteiten en vrijstellingen.

Uw verklaring voorbereiden

Er is een interne toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse. U kunt het verslag hier lezen: https://scan.accessibility.belgium.be/nl/report/2024/accessibility.belgium.be

Niet-toegankelijke inhoud

De controle bracht geen niet-toegankelijke inhoud aan het licht.

Maar alleen een diepgaand audit kan de site volledig compliant verklaren.

Voorgestelde alternatieven

Aangezien er geen inhoud ontoegankelijk is, is er geen alternatief.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen met :

FOD Bosa Beleid en Ondersteuning
Adres : Simon Bolivarlaan 30, bus 1, 1000 Brussel
Of via ons contactformulier of u kan ons bereiken via e-mail.

Klachtenprocedure  
Als je niet tevreden bent met het antwoord van FOD Beleid en Ondersteuning, kan je onze klachtenprocedure volgen: https://bosa.belgium.be/nl/klachten

Federale ombudsman (indien het antwoord van FOD Beleid en Ondersteuning onbevredigend is)
Adres: Leuvenseweg 48, bus 6, 1000 Brussel
E-mail : contact@federaalombudsman.be
Website: http://www.federaalombudsman.be

Verbeteringsplan

We streven er voortdurend naar om inhoud te publiceren die voldoet aan de EN301549-norm.

Deze verklaring is op 16/09/2019 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 31/01/2024