De Europese Commissie heeft via een uitvoeringsbesluit een model-toegankelijkheidsverklaring voorgesteld waarin opgelegd wordt dat bepaalde informatie aanwezig moet zijn in de verklaring.

Om overheidsdiensten te helpen om hun toegankelijkheidsverklaring op te stellen conform aan de Europese webtoegankelijkheids-richtlijn heeft BOSA een digitale assistent ontwikkeld die een site-verantwoordelijke stap voor stap begeleid doorheen alle elementen die noodzakelijk zijn.

Aan het einde van deze assistent worden de ingevulde gegevens verwerkt tot een herbruikbare HTML-pagina die in de meeste gevallen eenvoudigweg kan overgenomen worden in het inhouds-beheerssysteem van de site waarop het van toepassing is. Er wordt ook een gestructureerd data-bestand in .JSON formaat aangeboden waarin dezelfde informatie bewaard kan worden.

Hoewel in de eerste versie van de digitale assistent dit .JSON bestand weinig of geen afzonderlijk nut heeft, is het de bedoeling om dit te gebruiken om in de toekomst een aantal taken te vereenvoudigen:

  • Begeleiding van de gebruiker bij het vertalen van de toegankelijkheidsverklaring
  • Opnieuw inladen van de informatie in de assistent, zodat bij kleine aanpassingen van de verklaring niet alles opnieuw dient ingevoerd te worden
  • Het bewaren van dit gestructureerd bestand in het Website-register, om het in de toekomst te gebruiken om een beter zicht te verkrijgen op de gedetailleerde toegankelijkheidsstatus van verschillende overheidswebsites en de verklaring te kunnen aftoetsen aan de reële situatie op de website via geautomatiseerde controle-mechanismen.

Er wordt ook een afzonderlijke "generator" gebouwd die los van de server-diensten van de FOD BOSA en via configureerbare templates een toegankelijkheidsverklaring te kunnen aanmaken op basis van de .JSON-uitvoer, met als einddoel een vrijstaande, open-source versie van de volledige invulassistent aan te bieden.