Je wilt je site toegankelijk maken en weet niet waar je moet beginnen? Begin met het inventariseren van de huidige situatie en de mate van conformiteit van jouw website.

Volg daarvoor de onderstaande procedure:

1. Stand van zaken

Begin met het maken van een inventarisatie met de "BOSA Accessibility check": deze tool zal alle soorten content (teksten, video's, afbeeldingen,...) op de pagina controleren op toegankelijkheidscriteria die geautomatiseerd kunnen worden: https://openfed.github.io/AccessibilityCheck/

Je kunt dan de lijst met verbeterpunten exporteren.

  1. Ofwel zijn de veranderingen minimaal en vereisen ze slechts kleine aanpassingen, gemakkelijk zelf aan te passen. Voorbeeld: een tekst met kopjes, onderverdelingen beter structureren, contrasten verbeteren, de toegankelijkheid van pdf's testen, enz...
  2. Ofwel zijn de wijzigingen belangrijker en je weet niet hoe je ze zelf kunt doen, neem dan contact op met de leverancier van de site, die je een offerte zal geven voor het toegankelijk maken van jouw site. Geef prioriteit aan de veranderingen op basis van de prijs. Begin met eenvoudige en snelle aanpassingen (Quick-wins), die de toegankelijkheid van jouw site binnen een redelijke termijn al aanzienlijk verbeteren.
  3. Als de kosten van de wijzigingen hoger zijn dan de creatie van een nieuwe site, kan je beter die laatste optie overwegen, waarbij rechtstreeks rekening wordt gehouden met de instrumenten die op deze site worden gepresenteerd. Neem indien nodig contact op met een bedrijf met expertise op het gebied van toegankelijkheid.

2. Genereer een toegankelijkheidsverklaring

Genereer de toegankelijkheidsverklaring en publiceer deze in de voettekst. Naast het laten zien dat je belang hecht aan de leesbaarheid van jouw site, informeer je de bezoeker ook over je vorderingen.

Om jouw toegankelijkheidsverklaring in te vullen, kan je de wizard voor het invullen van de toegankelijkheidsverklaring raadplegen.

3. Bekijk het ruimer dan je website

Je hebt misschien brochures, flyers, kaarten, pamfletten gemaakt...  Zijn ze voor iedereen even toegankelijk?

  • Kleuren, contrasten, typologie, lettergrootte zijn belangrijke elementen om de communicatie voor iedereen toegankelijk te maken.

Een herziening van deze documenten, die de identiteit van jouw bedrijf vormen, kan nuttig zijn om je communicatie te controleren of zelfs aan te passen.

Opmerking 

Om toegankelijk te zijn, moet een website of applicatie voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines Versie 2.1 Level AA.