De doelgroep van toegankelijkheid beperkt zich niet alleen tot mensen met een handicap, het is een zaak van iedereen! Iedereen kan in de loop van zijn leven of afhankelijk van zijn omgeving moeilijkheden ondervinden bij het lezen van informatie op een website, zoals het verstaan van de inhoud van een video in een lawaaierige openbare ruimte, zonder ondertiteling, of het lezen van een scherm in de zon, als de contrasten onvoldoende zijn.

Openbare diensten spelen een sleutelrol in het vergemakkelijken van de navigatie door hun online sites, toepassingen en diensten. Kortom, vermijd obstakels voor alle bezoekers en maak de inhoud toegankelijk (teksten, video's, formulieren,...).

Een toegankelijke website is gemakkelijk te gebruiken en aangenaam om te raadplegen: de informatie is leesbaar en begrijpelijk voor iedereen, ook voor ouderen, slechtzienden en/of slechthorenden.

Hulptechnologieën zoals schermlezers moeten met hetzelfde gemak kunnen lezen en de bezoeker informeren als een persoon zonder visuele beperking.

Websites zitten soms vol onbegrijpelijke, zelfs onleesbare of onhoorbare elementen: een te kleine tekst, een slecht aangepaste typologie, weinig scherpe contrasten, een lawaaierige omgeving die het je onmogelijk maakt om de inhoud van een video te begrijpen, het invullen van een officieel online formulier met een tijdslimiet,... dit zijn enkele voorbeelden van moeilijkheden die alle gebruikers ondervinden.

Ondertitels, kleurkeuze, leesbare tekst, het vermijden van tijdsdruk zijn voorbeelden van aanpassingen die essentieel zijn om jouw site volledig toegankelijk te maken voor iedereen.