1.3.2 Betekenisvolle volgorde (A)

In bepaalde situaties heeft de volgorde waarin inhoud gepresenteerd wordt, een invloed op de betekenis. Zorg ervoor dat de leesvolgorde altijd programmatorisch (door software) afgeleid kan worden uit de gebruikte HTML-code.

Dit succescriterium sluit aan bij 1.3.1 Info en relaties, maar gaat uitdrukkelijk over de volgorde van pagina-onderdelen.

 

Komt dit probleem vaak voor?

Het gebeurt zelden dat aan dit criterium niet voldaan wordt, behalve wanneer bijvoorbeeld datatabellen gebruikt worden om kolommen te creëren. Het kan ook mislopen wanneer datatabellen niet correct gestructureerd zijn en/of lege cellen bevatten.

In onze gerelateerde artikels vind je praktisch toepasbaar advies om aan dit succescriterium te voldoen.