Op deze pagina bieden we een overzicht van tools die door overheidsorganisaties gebruikt kunnen worden ter ondersteuning van de toegankelijkheid van hun websites. Dit is een niet-exhaustieve lijst waarvan we hopen dat ze nog zal groeien met inbreng van andere organisaties.

 • BOSA Accessibility Check

  Dit is een software tool die kan geïnstalleerd worden in de bookmark-balk van de webbrowser en die op basis van een hele set tests een rapport kan maken omtrent de toegankelijkheid van een webpagina waarop je je bevindt. BOSA Accessibility Check werkt op alle pagina’s, dus ook op pagina’s die zich
 • BOSA Accessibility Check Server

  Dit is een online versie van de Accessibility Check tool waarmee een toegankelijkheidsrapport kan gemaakt worden voor een hele website. De server zal net zoals een zoekmotor alle pagina’s (of een instelbare gedeelte) van de site binnenhalen en op iedere pagina een hele set tests uitvoeren. Deze tool
 • Website Register

  Een inventaris van overheidswebsites met voor elke website de verantwoordelijke organisatie en informatie rond de actuele toegankelijkheidsstatus van de site. Het register is nog in ontwikkeling maar zal binnenkort beschikbaar zijn voor site-verantwoordelijken.
 • Opdrachtencentrales (voor het federale niveau)

  Opdrachtencentrales bieden organisaties de mogelijkheid om diensten af te nemen waarvoor een andere organisatie reeds een openbare aanbesteding heeft uitgeschreven, dit vermindert de administratieve last voor het bekomen van deze diensten aanzienlijk en biedt ook voordelen naar schaalvergroting van