Als de volgorde waarop de inhoud van een pagina wordt getoond van invloed is op de betekenis ervan, zorg dan dat die volgorde ook is vastgelegd in de broncode.

Hoe pas je dit toe?

Is er een betekenisvolle volgorde?

Bepaal eerst of de volgorde waarin de inhoud van een pagina wordt gepresenteerd een invloed heeft op de betekenis ervan. Zo kun je een tekst die uit 2 paragrafen bestaat niet zomaar door elkaar gooien. Als je begint met de tweede paragraaf en dan pas de eerste toont, is de tekst niet meer te volgen. In deze situatie is de volgorde dus van belang.

Op een pagina met een navigatiemenu en een tekst maakt de volgorde niet uit: de 2 onderdelen zijn onafhankelijk van elkaar te lezen en beïnvloeden elkaar niet. Het maakt niet uit welke van de onderdelen je het eerste tegenkomt. In deze situatie is de volgorde niet van belang.

Volgorde aanhouden in de broncode

Is er sprake van een betekenisvolle volgorde, dan moet deze niet alleen visueel worden gevolgd, maar ook zijn vastgelegd in de broncode. Hulptechnologie bepaalt namelijk op basis van de broncode wat de leesvolgorde is. Om ervoor te zorgen dat hulptechnologie de juiste volgorde kan bepalen, respecteer je dus best de volgende regels:

 • Zorg dat de tekst in de broncode in een logische volgorde staat.
 • Plaats de informatie die in een tabel thuishoort in een echte HTML-tabel: hulptechnologie zal de tabel op een logische manier (rij per rij of kolom per kolom) voorlezen. Gebruik geen spaties om een tabelvorm na te bootsen.
 • Gebruik de functies van de editor om een genummerde lijst te maken, zodat deze juist is gemarkeerd in de HTML-code van de pagina. Hulptechnologie weet dan dat de volgorde van de delen van de opsomming van belang is.
 • Gebruik de functies van de editor om een opsomming met bullets of andere opsommingstekens te maken. Hulptechnologie weet dan dat de volgorde van de delen van de opsomming niet van belang is.
 • Gebruik geen tabellen of spaties om de vormgeving van een tekst of pagina te regelen. Als je dit doet kan hulptechnologie niet achterhalen wat de juiste volgorde is.

Voorbeelden

Gebruik geen tabel voor de vormgeving van een pagina

Als je een tabel gebruikt om een pagina op een bepaalde manier in te delen, loop je het risico dat de inhoud op de verkeerde volgorde in de broncode staat. Stel je voor dat je een tabel hebt met 2 kolommen en 2 rijen:

 • in de eerste kolom plaats je in de eerste rij de titel en in de tweede rij de hoofdtekst
 • in de tweede kolom plaats je in de eerste rij het kopje ‘Nieuws’ en in de tweede rij het bijbehorende nieuwsbericht. Visueel heb je nu een logische indeling:

Hoofdtitel

Nieuws

Hoofdtekst

Nieuwsbericht

Omdat je een tabel hebt gebruikt is de logische volgorde die te zien is echter niet vastgelegd in de broncode. Voorleessoftware zal de tekst als volgt kunnen voorlezen:

 • hoofdtitel - titel nieuwsbericht - hoofdtekst - nieuwsbericht

Een dergelijke indeling kun je dus veel beter met CSS regelen dan met een tabel, zodat de inhoud als volgt wordt voorgelezen:

 • hoofdtitel - hoofdtekst - titel nieuwsbericht - nieuwsbericht

Toon niet alleen met CSS de juiste volgorde

Als er sprake is van een betekenisvolle volgorde, dan moet deze altijd in de broncode (HTML) staan. Het is dus niet toegestaan om in de broncode bijvoorbeeld de volgende volgorde aan te houden:

 • onderdeel 3
 • onderdeel 2
 • onderdeel 1

en deze met CSS weer te gevens als:

 • onderdeel 1
 • onderdeel 2
 • onderdeel 3

als alleen de volgorde 1-2-3 logisch is.

Testen

Er zijn diverse webdeveloper-plugins beschikbaar voor browsers waarmee je een webpagina eenvoudig kunt bekijken zonder vormgeving (CSS). Hierdoor zie je de volgorde van de inhoud van die pagina zoals die in de broncode is vastgelegd. Controleer of deze volgorde ook zonder de CSS nog logisch is.

 

Hoe draagt dit bij aan een betere website?

Door de inhoud op een logische volgorde te plaatsen in de broncode is de inhoud ook begrijpelijk voor bezoekers die voorleessoftware of een eigen stylesheet gebruiken.

Voor ontwikkelaars

De bouwer is verantwoordelijk voor het plaatsen van inhoud in een logische volgorde in de broncode. Hij draagt er ook zorg voor dat de redacteur de volgorde niet kan verstoren.