Op 17 december werden alle gefedereerde entiteiten uitgenodigd om te werken aan een gemeenschappelijk werkplan voor de digitale toegankelijkheid van websites van de publieke sector.

Na een evaluatie van de stand van zaken en de behoeften van elk van hen, vertrokken de leden van het Belgische bureau voor webtoegankelijkheid met verschillende opdrachten: het definiëren van hun controleorgaan voor sommigen, het opstellen van een lijst van de te controleren sites, het verzamelen en delen van de meest gestelde vragen en het organiseren van regelmatige gezamenlijke webinars om samen verder te gaan op weg naar een betere digitale toegankelijkheid.

We bedanken elk van hen voor hun betrokkenheid bij dit grote project.