In 2025 zal de Europese Unie een belangrijke stap zetten met de implementatie van de European Accessibility Act (EAA), die tot doel heeft de toegankelijkheidsnormen in de lidstaten te harmoniseren voor een breed scala aan producten en diensten, waaronder digitale technologieën, bankdiensten, vervoer en e-commerce. Het doel is om gelijke en ongehinderde toegang tot essentiële basisdiensten te waarborgen.

Een vooruitgang voor Europa maar ook uitdagingen te overwinnen

De EAA biedt een betere toegankelijkheid op vele terreinen van het dagelijks leven, en vermindert daarmee ongelijkheden en bevordert sociale inclusie. Voor bedrijven creëert het een grotere en gevarieerdere markt, die innovatie en creativiteit stimuleert bij het ontwerpen van toegankelijke producten en diensten. De harmonisatie van normen in de hele EU vereenvoudigt ook het regelgevingskader voor bedrijven die in meerdere lidstaten actief zijn.

Niettemin brengt de implementatie van de EAA uitdagingen met zich mee. Belangrijke zorgen zijn onder andere de potentieel hoge kosten van naleving voor kleine en middelgrote ondernemingen, de complexiteit van technische normen om aan te voldoen, en de noodzaak van bewustmaking en opleiding op het gebied van toegankelijkheid.

Welke diensten vallen onder de EAA?

De EAA dekt producten en diensten die worden beschouwd als de belangrijkste en meest waarschijnlijke om uiteenlopende toegankelijkheidseisen te hebben in EU-landen. Deze producten en diensten omvatten onder andere personenvervoer, bussen, treinen, boten, inclusief luchtvaart, geldautomaten, ticket- en registratiemachines, telefoondiensten, bankdiensten, e-commerce, enz.

Implementatie en monitoring

Het toezicht op de implementatie van de EAA zal worden verzorgd door de nationale autoriteiten van de EU-lidstaten. Deze autoriteiten zullen ervoor zorgen dat bedrijven en openbare diensten voldoen aan de vastgestelde normen, met de mogelijkheid om sancties op te leggen bij niet-naleving. Deze gedecentraliseerde aanpak heeft tot doel een effectieve toepassing en aanpassing aan specifieke nationale contexten te waarborgen.

De lidstaten zijn belast met het omzetten van de richtlijnen van de EAA in hun nationale wetgeving, met een overgangsperiode om bedrijven in staat te stellen zich aan te passen aan de nieuwe eisen. Bedrijven en overheidsinstanties moeten hun huidige producten en diensten beoordelen, de nodige wijzigingen plannen en de veranderingen doorvoeren om te voldoen aan de toegankelijkheidsnormen van de EAA.

De Europese Toegankelijkheidswet markeert een significante stap richting een meer gelijkwaardig Europa, met tastbare voordelen voor de samenleving als geheel. Hoewel de uitdagingen bij de implementatie reëel zijn, zullen inspanningen om deze obstakels te overwinnen bijdragen aan een meer toegankelijke en rechtvaardige omgeving voor alle EU-burgers.