Dankzij deze overheidsopdracht kunnen alle verantwoordelijken voor overheidswebsites of mobiele toepassingen werken aan hun digitale toegankelijkheid.

  • Een eerste perceel omvat toegankelijkheidsaudits en toegankelijkheidsopleidingen.

Dit lot werd toegekend aan KMBS (Koninklijke Maatschappij voor Blinden en Slechtzienden), een collectief van verschillende organisaties zoals Blindenzorg Licht en Liefde, vzw (AnySurfer project), Eleven Ways BV, Five Oaks CommV., Anais Software Services en PasseMuraille vzw.

Het doel van dit lot is om via audits een momentopname te verkrijgen van de stand van zaken van de digitale toegankelijkheid van overheidswebsites en mobiele applicaties volgens de eisen van de richtlijn EU2016/2102. Deze audits zullen diepgaand zijn in die zin dat zij zullen voldoen aan de gespecificeerde eisen van diezelfde richtlijn. Zij bestrijken niet de hele site of alle WCAG 2.1-criteria.

Elke audit zal resulteren in een rapport dat zal worden afgeleverd in een formaat en een bestandsstructuur die voldoen aan de toegankelijkheidsvereisten en in de taal van de klant (Frans, Nederlands, Duits of Engels).

Hoe kan ik deze audits bestellen? Door de volgende link te volgen: Aanvraagformulier voor grondige controle

De opleidingen zijn gericht op ontwerpers, redacteuren en ontwikkelaars. Zij zullen de toegankelijkheid centraal stellen bij de zorg voor de scheppingsprojecten.

  • Het tweede perceel van deze opdracht werd gegund aan Cronos Public Services NV.

Het betreft advies over digitale toegankelijkheid. Met advies bedoelen we:

  • Het opzetten van processen die de productie van toegankelijke webcontent vergemakkelijken;
  • Hulp en advies in elke fase van een project voor het maken of herontwerpen van een website of onlinetoepassing;
  • Validatie van voorontwerpen op het gebied van contrast en leesbaarheid, validatie van de structuur (wireframes) van een website of mobiele applicatie voordat de ontwikkelingsfase begint en voorstellen voor verbeteringen;
  • Helpen bij het opstellen van een toegankelijkheidsprogramma binnen de organisatie om de inclusie van mensen met een handicap te bevorderen en digitale toegankelijkheid als een van de prioriteiten van de organisatie te positioneren;
  • Hulp bij het creëren van toegankelijke webcontent.

Deze opdracht staat open voor alle overheidsinstanties.