Na de 140 sites die in 2020 zijn gecontroleerd, hebben wij de lijst opgesteld van sites uit de federale overheidssector die wij dit jaar zullen controleren. Dit jaar, hebben we het niet alleen gemaakt! Wij hebben het Belgisch Gehandicaptenforum gevraagd ons in dit proces te begeleiden door ons hun mening te geven over de prioritaire sites, zodat wij een lijst kunnen opstellen die adequaat is en aan de belangrijkste behoeften van mensen met een handicap voldoet. Voor deze lijst hanteren wij dezelfde criteria als vorig jaar:

  • de verschillende deskundigheidsgebieden van de federale sector bestrijken,
  • tegemoet te komen aan belangrijkere behoeften op het gebied van toegankelijkheid
  • 50% van de nieuwe sites en 50% van de sites die al aan een audit zijn onderworpen, aan een audit te onderwerpen om hen te informeren over de ontwikkeling van hun toegankelijkheid,
  • voorrang te geven aan sites die in het bijzonder gericht zijn op mensen met een handicap.

Deze audits zullen worden vereenvoudigd, d.w.z. dat slechts een deel van de WCAG 2.1 AA-criteria op een deel van de sites zal worden geanalyseerd. Andere locaties zullen worden onderworpen aan een grondige audit, zoals vereist door de Europese richtlijn.

Hier is de huidige lijst van sites die we willen controleren: