Een website is gebruiksvriendelijker wanneer de links in een navigatiemenu op elke pagina in dezelfde volgorde staan. Zorg er dus voor dat de relatieve volgorde van de links altijd hetzelfde blijft, zowel in de broncode als visueel.

Hoe pas je dit toe?

Navigatie-blokken die op meerdere pagina’s voorkomen moeten op elke pagina dezelfde volgorde behouden. Per pagina mogen wel extra niveaus worden toegevoegd (submenu’s, secundaire navigatie), maar de relatieve volgorde van de navigatie-items die op elke pagina voorkomen moet hetzelfde blijven. Als je gebruik maakt van een content management systeem (CMS) is dit vaak al automatisch goed geregeld. Het is belangrijk dat de volgorde niet alleen visueel hetzelfde blijft, maar ook in de broncode.

Voor redacteurs

Zowel de bouwer als de redacteur kunnen met deze eis te maken krijgen. Als de redacteur blokken met links toevoegt aan pagina’s dan moeten deze telkens op dezelfde volgorde staan.

Voor ontwikkelaars

De bouwer moet ervoor zorgen dat de hoofdnavigatie op alle pagina’s in dezelfde relatieve volgorde terugkomt.