De eerste stap is om na te gaan of jouw site onderworpen is aan de de Europese richtlijn in verband met de toegankelijkheid van websites.

Dit geldt voor websites, intranet, extranet, online applicaties en mobiele applicaties van de overheid, waaronder:

 • Tekstuele en niet-tekstuele informatie (afbeeldingen, animaties, ... )
 • Documenten en formulieren om te downloaden
 • Digitale formulieren
 • De uitvoering van de authenticatie (toegang tot een beveiligd deel van de site,...)
 • Identificatie- en betalingsprocessen

Bepaalde sites, mobiele toepassingen en soorten inhoud zijn echter tijdelijk of permanent uitgesloten, wat in de Europese richtlijn uitzonderingen wordt genoemd.

De Europese richtlijn is niet van toepassing op de volgende websites en mobiele applicaties:

 1. De websites en mobiele toepassingen van publieke omroepen en hun dochterondernemingen en van andere organen of hun dochterondernemingen die een publieke taak vervullen,
 2. Websites en mobiele toepassingen van ngo’s (niet gouvernementele organisaties) die geen essentiële diensten aan het publiek verlenen, of diensten die specifiek gericht zijn op de behoeften van of voor mensen met een handicap,

De Europese richtlijn is niet van toepassing op de inhoud van de volgende mobiele websites en applicaties:

 1. Officiële bestandsformaten die vóór 23 september 2018 zijn gepubliceerd, behalve wanneer deze inhoud noodzakelijk is voor actieve administratieve processen in verband met taken die door het betrokken overheidsorgaan worden uitgevoerd,
 2. Vooraf geregistreerde tijdelijke media gepubliceerd vóór 23 september 2020,
 3. Tijdelijke live media,
 4. Kaarten en online kaartdiensten, op voorwaarde dat de essentiële informatie voor navigatiekaarten in een toegankelijke digitale vorm wordt voorzien,
 5. Inhoud van derden die niet door het betrokken overheidsorgaan wordt gefinancierd of ontwikkeld en die niet onder zijn controle valt,
 6. Reproducties van erfgoedverzamelobjecten die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt als gevolg van:
  1. Onverenigbaarheid van de vereisten inzake toegankelijkheid met het behoud van het betrokken voorwerp of de authenticiteit van de reproductie (bv. in termen van contrast), of
  2. Het niet beschikbaar zijn van geautomatiseerde en kosteneffectieve oplossingen die het mogelijk maken om de tekst van manuscripten of andere erfgoedcollecties gemakkelijk te voorzien van een transcriptie en weer te geven als inhoud die verenigbaar is met de toegankelijkheidseisen,
 7. De inhoud van extranetten en intranetten, dit wil zeggen websites die alleen toegankelijk zijn voor een beperkte groep personen en niet voor het grote publiek, gepubliceerd vóór 23 september 2019 totdat deze websites substantieel worden herzien,
 8. De inhoud van websites en mobiele applicaties die als archief worden beschouwd, dit wil zeggen dat ze alleen inhoud presenteren die niet nodig is voor actieve administratieve processen en die niet werden bijgewerkt of gewijzigd na 23 september 2019,

De lidstaten kunnen websites en mobiele toepassingen van scholen, kleuterscholen of kinderdagverblijven van het toepassingsgebied van deze richtlijn uitsluiten, met uitzondering van inhoud die betrekking heeft op essentiële administratieve functies online.